Άρθρα


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην απασχόληση με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις
  • Δημιουργία νέας επιχείρησης
  • Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων