Κύριος στόχος της Πράξης είναι η στήριξη άνεργων ατόμων της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Πατρέων) που ανήκουν, κυρίως, στις ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες:

 • Νέοι,
 • νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας,
 • Μακροχρόνια άνεργοι,
 • Γυναίκες,
 • Όλοι οι παραπάνω που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης

Περισσότερα εδώ

Η υλοποίηση της κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα εδώ

Η ανάπτυξη έχει σχεδιαστεί μέσα από τη δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων και την επιτυχή ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας με ενέργειες:

Περισσότερα εδώ

Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην απασχόληση με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις
 • Δημιουργία νέας επιχείρησης
 • Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Περισσότερα εδώ

Tab 1 Στόχος
Στόχος

Tab 2 Κατάρτιση
Κατάρτιση

Tab 3 Ανάπτυξη
Businessplans

Tab 4 Απασχόληση
Jobfind

Login

 


 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JOPAPP

Το JOPAPP είναι ένα 2ετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από πέντε εταίρους. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η ανάδειξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει να μεταδώσει τη σημασία της καινοτομίας σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή «job placement app», ένα καινοτόμο εργαλείο που θα αφορά τη χρονική διάρκεια που περνούν οι σπουδαστές, κυρίως στο εξωτερικό, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η εφαρμογή του JOPAPP θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενδυνάμωση των βασικών δεξιοτήτων τους και θα αποτελέσει έναν οδηγό που θα τους «ακολουθεί» καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ευρέσεως εργασίας.

 

Η καινοτομία του job placement app έγκειται στο σωστό «ταίριασμα» των προσδοκιών των σπουδαστών με τις διαθέσιμες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του JOPAPPA, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:   www.jopapp.eu

Ανακοινώθηκαν τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Την Πέμπτη 11/02/2016, ανακοινώθηκαν τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Πιο αναλυτικά, οι 4 νέες δράσεις αφορούν:

 • "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης", για να δείτε αναλυτικά τον οδηγό του προγράμματος, πατήστε εδώ
 • "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα", για να δείτε αναλυτικά τον οδηγό του προγράμματος, πατήστε εδώ
 • "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές", για να δείτε αναλυτικά τον οδηγό του προγράμματος, πατήστε εδώ
 • "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών", για να δείτε αναλυτικά τον οδηγό του προγράμματος, πατήστε εδώ

 

12 νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ

Τα 12 προγράμματα για ανέργους που θα προκήρυχθουν εως τον Μάρτιο του 2016 και θα αφορούν 104.000 ανέργους γνωστοποίησε σήμερα η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κ. Αντωνοπούλου.

 

 

 Συγκεκριμένα, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που θα υλοποιηθούν εως τον Μάρτιο του 2016, είναι τα ακόλουθα:

 - Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω των 50 ετών. Έναρξη προγράμματος Δεκέμβριος 2015

 - Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Έναρξη προγράμματος Ιανουάριος 2016.

- Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων έως 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Έναρξη προγράμματος Ιανουάριος 2016.

- Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση. Έναρξη προγράμματος Φεβρουάριος 2016.

- Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών. Έναρξη προγράμματος Φεβρουάριος 2016

 - Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών. Έναρξη προγράμματος Φεβρουάριος 2016.

- Πρόγραμμα συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης για 15.000 άνεργους, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016

 - Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για τη δημιουργία start-ups από νέους 18-29 ετών. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016

 - Πρόγραμμα προώθηση της επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για τη δημιουργία startups. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016

- Πρόγραμμα απασχόλησης για ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Έναρξη προγράμματος Μάρτιος 2016

 - Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής   κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση» για τις ηλικίες 29-64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 26.000 άνεργοι

- Πρόγραμμα για την επιδότηση μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρως ασφαλισμένης εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (INFO DESK)

Οι ενδιαφερόμενοι / ωφελούμενοι της Πράξης μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Ενημέρωσης (InfoDesk) της Α.Σ.

 

Υπεύθυνος Εταίρος:                      ΣΕΒ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας)

 

Δ/νση:                                             Βότση 2, Τ.Κ. 26221, Πάτρα

Τηλέφωνα:                                     +30 2610.620.815-16-21

Fax:                                                 +30 2610.620.822

Υπεύθυνη Ενημέρωσης:             Κωνσταντίνα Κάσδαγλη

 

Ωράριο Λειτουργίας:                   09:00 – 16:00

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ/νση:                                          Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Τ.Κ. 26442, Πάτρα

Τηλέφωνο:                                 +30 2611.811.200

Fax:                                                +30 2611.811.080

Website:                                      www.patrajobs.gr

E-mail:                                          Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:    Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος

                Χαριτίνη – Μαρία Ν. Σκουλίδη

ΕΤΑΙΡΟΙ Α.Σ.

Συντονιστής Εταίρος

Χ.-Μ. ΣΚΟΥΛΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. «π-consulting»

Website: www.p-consulting.gr,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Εταίροι

 

Επιμελητήριο Αχαΐας

Website: www.e-a.gr 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας

Website: www.sevpde.gr

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ActionSynergyA.E.

Website: www.action.gr

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

KEK ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Website: www.ivepe.gr

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

KEK ΕΡΕΙΣΜΑ

Website: www.ereismakek.gr

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ZIRAS S.K. INTERNATIONAL ΜΟΝ. ΕΠΕ

Website: www.heliadis.gr

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ

Website: www.sopsipatron.gr

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ

Website: www.arogiamke.gr

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.