Κύριος στόχος της Πράξης είναι η στήριξη άνεργων ατόμων της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Πατρέων) που ανήκουν, κυρίως, στις ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες:

  • Νέοι,
  • νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας,
  • Μακροχρόνια άνεργοι,
  • Γυναίκες,
  • Όλοι οι παραπάνω που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης

Περισσότερα εδώ

Η υλοποίηση της κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα εδώ

Η ανάπτυξη έχει σχεδιαστεί μέσα από τη δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων και την επιτυχή ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας με ενέργειες:

Περισσότερα εδώ

Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην απασχόληση με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις
  • Δημιουργία νέας επιχείρησης
  • Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Περισσότερα εδώ

Tab 1 Στόχος
Στόχος

Tab 2 Κατάρτιση
Κατάρτιση

Tab 3 Ανάπτυξη
Businessplans

Tab 4 Απασχόληση
Jobfind

Login

 


 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ανάπτυξη έχει σχεδιαστεί μέσα από τη δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων και την επιτυχή ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας με ενέργειες:

             Πληροφόρησης

Συμβουλευτικής – Υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν τη διαδικασία διάγνωσης των αναγκών των ωφελούμενων, εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής – αξιολόγησης - έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, την εκπόνηση business plan για κάθε ωφελούμενο που θα ιδρύσει τη δική του επιχείρηση