Κύριος στόχος της Πράξης είναι η στήριξη άνεργων ατόμων της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Πατρέων) που ανήκουν, κυρίως, στις ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες:

  • Νέοι,
  • νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας,
  • Μακροχρόνια άνεργοι,
  • Γυναίκες,
  • Όλοι οι παραπάνω που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης

Περισσότερα εδώ

Η υλοποίηση της κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα εδώ

Η ανάπτυξη έχει σχεδιαστεί μέσα από τη δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων και την επιτυχή ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας με ενέργειες:

Περισσότερα εδώ

Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην απασχόληση με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις
  • Δημιουργία νέας επιχείρησης
  • Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Περισσότερα εδώ

Tab 1 Στόχος
Στόχος

Tab 2 Κατάρτιση
Κατάρτιση

Tab 3 Ανάπτυξη
Businessplans

Tab 4 Απασχόληση
Jobfind

Login

 


 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η υλοποίηση της κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται να υλοποιηθούν 4 Προγράμματα Κατάρτισης για 100 ανέργους, συνολικής διάρκειας 81 ωρών, στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

             Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων

             Βιολογική Γεωργία

             Κηπευτικές Καλλιέργειες Θερμοκηπίου & Υπαίθρου

             Σχεδιασμός, Εγκατάσταση & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 

Για κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5,   €/ώρα.

 

Επιπλέον, πρόκειται να γίνει επιμόρφωση η οποία αφορά την υλοποίηση των ακόλουθων 2 Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

             Διοίκηση Επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς του management και του marketing

             Ξενόγλωσση Επαγγελματική Ορολογία, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning (TELL ME MORE), σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά που θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι.

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα της Ξενόγλωσσης Επαγγελματικής Ορολογίας θα λάβουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.