Κύριος στόχος της Πράξης είναι η στήριξη άνεργων ατόμων της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Πατρέων) που ανήκουν, κυρίως, στις ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες:

 • Νέοι,
 • νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας,
 • Μακροχρόνια άνεργοι,
 • Γυναίκες,
 • Όλοι οι παραπάνω που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης

Περισσότερα εδώ

Η υλοποίηση της κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα εδώ

Η ανάπτυξη έχει σχεδιαστεί μέσα από τη δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων και την επιτυχή ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας με ενέργειες:

Περισσότερα εδώ

Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην απασχόληση με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις
 • Δημιουργία νέας επιχείρησης
 • Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Περισσότερα εδώ

Tab 1 Στόχος
Στόχος

Tab 2 Κατάρτιση
Κατάρτιση

Tab 3 Ανάπτυξη
Businessplans

Tab 4 Απασχόληση
Jobfind

Login

 


 

 

Στόχος Πράξης

Κύριος στόχος της Πράξης είναι η στήριξη άνεργων ατόμων της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Πατρέων) που ανήκουν, κυρίως, στις ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες:

Νέοι - Νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας

Μακροχρόνια Άνεργοι

Γυναίκες

Όλοι οι παραπάνω που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης

 

Ειδικότερος στόχος της Πράξης, είναι η κατάρτιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική 100 άνεργων, προκειμένου να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, είτε μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις, είτε μέσω της ίδρυσης νέας επιχείρησης, είτε μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται μέσω της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων και της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής του Ν. Αχαΐας, να εξασφαλισθεί η ένταξη στην αγορά εργασίας 100 ανέργων / ωφελουμένων και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

 • τουρισμός
 • αγροτικής παραγωγής
 • ενέργειας